+48 577 810 887

Darmowa wysyłka od 399 zł ⋅ 14 dni na zwrot

LAVEL
a
MENU
KONTO
KOSZYK
a
MENU
KONTO
INSTA
KOSZYK
LAVEL
M

Darmowa wysyłka od 399 zł ⋅ 14 dni na zwrot

WYMIEŃ/ZWRÓĆ

LAVEL
Q
Elementy 0

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAVEL (zwany dalej “Regulaminem”)

§1 Regulacje wstępne

Sklep Internetowy, działający pod adresem https://lavel.pl prowadzony jest przez właściciela Sklepu Internetowego oraz producenta; “P.P.H.U. Lavel Edyta Trybała” (dalej również jako „Producent”) , NIP: 551 106 40 73, z siedzibą w 34-120 Andrychów przy ul. Starowiejskiej 22A. Sklep internetowy Lavel umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem https://lavel.pl.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Lavel i stanowi ogólne warunki umowy dla umowy sprzedaży.

2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie https://lavel.pl w zakładce Regulamin.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem (dalej również jako “Zamawiający”), a Lavel.

5. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie. Umowa sprzedaży może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

6. Sklep Internetowy Lavel prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

§3 Zasady dokonywania zakupów

1. Sklep Internetowy Lavel znajdujący się pod adresem https://lavel.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, produkowanych przez producenta Lavel.

2. Zakupy w sklepie internetowym Lavel mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://lavel.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Zamawiający, po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku dostępnym na stronie https://lavel.pl,  w celu zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi wskazanymi w formularzu, które są niezbędne do realizacji w/w zamówienia przez Lavel.

5. Przyjęcie przez Lavel każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Lavel. Lavel może przyjąć ofertę (w sposób wskazany w zdaniu poprzednim) w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia jego przyjęcia przez Lavel. Nieprzyjęcie przez Lavel oferty Zamawiającego w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Zamawiający nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu zamówienia (oferty) przez Zamawiającego, a kończy go z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu zamówienia.

6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Lavel, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

7. Sklep Internetowy Lavel przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy) rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produk