+48 577 810 887

Darmowa wysyłka od 399 zł ⋅ 14 dni na zwrot

LAVEL
a
MENU
KONTO
KOSZYK
IG
a
MENU
KONTO
INSTA
KOSZYK
LAVEL
M

Darmowa wysyłka od 399 zł ⋅ 14 dni na zwrot

WYMIEŃ/ZWRÓĆ

LAVEL
Q
Elementy 0

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAVEL (zwany dalej “Regulaminem”)

§1 Regulacje wstępne

Sklep Internetowy, działający pod adresem https://lavel.pl prowadzony jest przez właściciela Sklepu Internetowego oraz producenta; “P.P.H.U. Lavel Edyta Trybała” (dalej również jako „Producent”) , NIP: 551 106 40 73, z siedzibą w 34-120 Andrychów przy ul. Starowiejskiej 22A. Sklep internetowy Lavel umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem https://lavel.pl.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Lavel i stanowi ogólne warunki umowy dla umowy sprzedaży.

2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie https://lavel.pl w zakładce Regulamin.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem (dalej również jako “Zamawiający”), a Lavel.

5. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie. Umowa sprzedaży może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

6. Sklep Internetowy Lavel prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

§3 Zasady dokonywania zakupów

1. Sklep Internetowy Lavel znajdujący się pod adresem https://lavel.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, produkowanych przez producenta Lavel.

2. Zakupy w sklepie internetowym Lavel mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://lavel.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Zamawiający, po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku dostępnym na stronie https://lavel.pl,  w celu zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi wskazanymi w formularzu, które są niezbędne do realizacji w/w zamówienia przez Lavel.

5. Przyjęcie przez Lavel każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Lavel. Lavel może przyjąć ofertę (w sposób wskazany w zdaniu poprzednim) w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia jego przyjęcia przez Lavel. Nieprzyjęcie przez Lavel oferty Zamawiającego w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Zamawiający nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu zamówienia (oferty) przez Zamawiającego, a kończy go z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu zamówienia.

6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Lavel, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

7. Sklep Internetowy Lavel przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy) rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8. Ceny podawane w Sklepie Internetowym Lavel są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami BRUTTO. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron umowy sprzedaży na  chwilę złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

9. Lavel, jako prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura. Faktura zostanie przesłana elektronicznie w momencie zrealizowania zamówienia (nadania przesyłki).

10. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

§4 Formy płatności i ceny

1. Po wybraniu określonej formy płatności Zamawiający towar zostanie przeniesiony na stronę internetową obsługującą wybraną przez Zamawiającego formę płatności, a po zakończeniu procedury płatności, z powrotem na stronę https://lavel.pl

2. Lavel akceptuje następujące formy płatności:

  • Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej przy odbiorze towaru.
  • Płatność elektroniczną przetwarzaną przez PayU – przelewem bankowym na konto PayU, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym z wybranego banku.

§5 Warunki dostawy towarów

1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

  1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  2. dostawa poprzez firmę kurierską GLS;
  3. dostawa poprzez Paczkomaty InPost.

2. Zamówienia raz skompletowanego nie można cofnąć z realizacji.

3. W przypadku płatności przelewem na konto Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie statusu zamówienia na „Oczekuje na płatność”. Informacja banku o zaksięgowaniu środków na koncie odbiorcy nie jest równoznaczna z zaksięgowaniem płatności w Lavel. Okres oczekiwania na zaksięgowanie operacji może wynosić 3-7 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Lavel, Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie statusu zamówienia na „W trakcie realizacji”.

4. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie każdorazowo odrzucony przez Lavel.

5. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Lavel.

6. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera/Poczty Polskiej/Paczkomatu InPost, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.

7. Na termin dostawy produktu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wysyłki. Wszelkie Koszty wysyłki zawsze pokrywa w całości Kupujący. Zostają one doliczone w przy akceptacji zamówienia do ceny towaru. Koszty wysyłki mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

8. Nadanie wysyłki jest potwierdzone zmianą statusu zamówienia na „Zrealizowane” – od tej chwili za terminowe dostarczenie zamówienia odpowiada operator.

9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny https://lavel.pl pomiędzy Zamawiającym a Lavel prowadzona jest korespondencja e-mailowa lub utrzymywany kontakt telefoniczny. W ramach kontaktu Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości (lub numer telefonu) dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

10. W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, jak również akceptacji niniejszego Regulaminu, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia z podaniem adresu. Nie oznacza to jednakże akceptacji zamówienia przez Lavel.

11. W takim przypadku, gdy nie wszystkie produkty zamówione przez Zamawiającego są możliwe do realizacji przez Lavel (co zależy od swobodnej decyzji Lavel), Zamawiający otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest ono w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego zostanie przez Lavel wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego (o ile Lavel podejmie decyzję o przyjęciu zamówienia zgodnie z postanowieniami 3.5. Regulaminu). W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Lavel, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Zamawiający zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

12. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Zamawiający otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie, w jakim przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata

13. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Zamawiającego lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, Zamawiający otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania. Anulowanie zamówienia na życzenie Zamawiającego – po potwierdzeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami 5.10. Regulaminu –  wymaga każdorazowo wyraźnej zgody Lavel.

§6 Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres „Lavel , ul Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów, tel. kontaktowy: +48 577 810 887”

2. Lavel nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz kostiumów zapakowanych w jakikolwiek rodzaj koperty – wyłącznie opakowania kartonowe (wymóg ten podyktowany jest możliwością uszkodzenia stroju podczas transportu).

3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru (np. numeru zamówienia). Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Lavel przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie Zamawiający powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), Lavel zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 (“Załącznik nr 2”) do niniejszego Regulaminu, przy czym załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy.

1 a. Uprasza się o podanie przyczyny w celu polepszenia jakości przyszłych usług oferowanych przez sklep Lavel, m.in. w celu uniknięcia sytuacji, w której Zamawiający jest zmuszony odstąpić od umowy.

2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi przez sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zachowania terminu określonego w pkt 7.2, co oznacza w szczególności, iż w takim przypadku Lavel nie popada w opóźnienie w zakresie zwrotu płatności i kosztów dostawy.

4. Zamawiający, który odstąpi od umowy, ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. Odsyłany towar nie może być zapakowany w jakikolwiek rodzaj koperty – wyłącznie opakowania kartonowe.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Postanowienie to odnosi się w szczególności do kostiumu kąpielowego szytego na zamówienie według wymiarów podanych przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego.

§8 Wymiana towaru

1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres „Lavel, ul. Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów”, Druk Wymiany wraz z wymienianym towarem. Druk Wymiany stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (“Załącznik nr 3”).

2. Podstawą dla możliwości skorzystania przez Zamawiającego z opcji wymiany towaru jest dostarczenie Lavel formularza wymiany.

3. Produkt należy odesłać w twardym pudełku (najlepiej w tym samym, w którym produkt został do wysłany do Klienta).

3. Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych, przy czym nie jest on wiążący dla Lavel.

4. Lavel nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zamawiający, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych.

§9 Ochrona danych osobowych

1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane przez Lavel wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Zamawiającego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego Lavel. Każdy Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądań przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Polityki Prywatności.

§10 Postanowienia końcowe

1. Firma Lavel zastrzega sobie prawo do: swobodnej i jednostronnej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany oraz zmiany oferty sklepu internetowego Lavel. W przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz – na samym początku.

2. Niniejszym Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§11 Załączniki

1. Formularz reklamacyjny (PDF)

2. Formularz zwrotu (PDF)

3. Formularz wymiany (PDF)

Zmiany i uaktualnienia niniejszego Regulaminu

Możemy od czasu do czasu, wedle naszego uznania aktualizować niniejszy Regulamin. Jeżeli wprowadzimy zmiany, zamieścimy zmieniony Regulamin w naszym serwisie i zmieniamy również jego Datę wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Pamiętaj, aby sprawdzać tutaj co jakiś czas, żeby upewnić się, że jesteś świadom wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie istotne zmiany w niniejszym Regulaminie będą przekazywane zarejestrowanym użytkownikom przez powiadomienie na ich konto lub zamieszczenie powiadomienia o zmianie na Witrynie. Twój stały dostęp do serwisu lub korzystanie z niego po dacie wejścia tych zmian w życie będzie podlegać zmienionej wersji Regulaminu.

Ostatnie zmiany: 12 sierpnia 2021

Opinie Google
5.0